Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το Τεχνικό Γραφείο “Δημήτρης Καρβελάς & Συνεργάτες”, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Τοπογραφικών Μελετών, έχει τη δυνατότητα παροχής ενός ευρέος φάσματος τεχνικών υπηρεσιών.

 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ’87) για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, κτηματολόγιο, δασαρχείο, αρχαιολογία, κτλ.
 • Χαράξεις – Οριοθετήσεις
 • Αποτυπώσεις για καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας
 • Τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλης
 • Πράξεις Εφαρμογής, Διορθωτικές πράξεις, Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις
 • Υποστήριξη Τεχνικών Έργων – Ογκομετρήσεις

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σύμφωνα τις ισχύουσες και απαιτούμενες προδιαγραφές.

Εξοικονομώ Aυτονομώ

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου έργου για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομω».

Το «Εξοικονομώ Αυτονομώ» αποτελεί ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών. Στόχος του προγράμματος είναι η  μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιριακών υποδομών, μέσα από παρεμβάσεις με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Μόνωση-Θερμοπρόσοψη
 • Συστήματα θέρμανσης-Ψύξης
 • Ηλιακός Συλλέκτης
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 • Smart Home

Καλέστε μας για να εξετάσουμε τις ενεργειακές λύσεις που ταιριάζουν στην κατοικία σας.

Κτηματολόγιο

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολογίου, άμεσα και γρήγορα από τον τόπο διαμονής σας.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για τον εντοπισμό των ακινήτων σας είναι τα σύγχρονα Τοπογραφικά Διαγράμματα (ΕΓΣΑ ΄87).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση Κτηματολογίου:

 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 2. Πιστοποιητικά μεταγραφής
 3. Αντίγραφο ταυτότητας
 4. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (οποιοδήποτε επίσημο έντυπο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ.
 5. Τοπογραφικό Διάγραμμα – Εντοπισμός (ΕΓΣΑ ’87)
 6. Κωδικοί Ταxis
 7. Στοιχεία Επικοινωνίας

Βεβαιώσεις Νομιμότητας

Η Ομάδα των έμπειρων Μηχανικών μας αναλαμβάνουν την εκπόνηση του απαιτούμενου ελέγχου και την έκδοσης της Βεβαίωσης Μηχανικού.

Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εκδίδεται η Βεβαίωση η οποία έχει δίμηνη ισχύ.

Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον δεν καλύπτονται οι ανωτέρω απαιτήσεις, ο ιδιοκτήτης καλείται να προχωρήσει σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών του ακινήτου του.

Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις

 • Κατά τη σύνταξη οιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης
 • Κατά την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Επιχειρήσεων
 • Σε περιπτώσεις έκδοσης Αδειών Δόμησης

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης στις διατάξεις του Ν.4495/2017, διαχειριζόμενη την ηλεκτρονική διαδικασία στο σύστημα του ΤΕΕ και συντάσσοντας πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα σχέδια και μελέτες.

Για το σκοπό αυτό προχωράμε σε άμεση και λεπτομερή αποτύπωση του ακινήτου σας, ενώ στη συνέχεια μέσω αναλυτικής τεχνικής έκθεσης ενημερώνεστε για τις αυθαίρετες κατασκευές, το ύψος του παραβόλου και του ειδικού προστίμου, αλλά και για τις δυνατότητες αποπληρωμής.

 1. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο, το οποίο ο ιδιοκτήτης καλείται να αποπληρώσει είτε εφάπαξ, είτε σε μηνιαίες δόσεις.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νόμο είναι να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή προ της 28-07-2011 και το ακίνητο να βρίσκεται εκτός προστατευμένων περιοχών.

Φωτοερμηνείες

Η Ομάδα Μηχανικών του Γραφείου μας έχει σημαντική εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής των φωτοερμηνειών. Οι μελέτες φωτοερμηνείας γίνονται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στη φωτοερμηνεία – τηλεπισκόπηση και στη φωτογραμμετρία. Ενδεικτικά μια μελέτη φωτοερμηνείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

 • Απόδειξη παλαιότητας κτισμάτων
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Εντοπισμό Ιδιοκτησίας
 • Εφαρμογή Τίτλων

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πραγματοποιούμε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια και εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για την μίσθωση, ή την μεταβίβαση ακινήτων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας κατατάσσοντάς το ανάλογα με την κατανάλωσή του σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η). Το ΠΕΑ συνοδεύεται από προτάσεις και συστάσεις παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και έχει ισχύ 10 ετών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Στοιχεία του ιδιοκτήτη
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Σκαρίφημα-Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας-Ρυθμίσεων Αυθαιρεσιών

Άδειες Δόμησης Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου εγγυάται την άρτια εκπόνηση κάθε μελέτης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της εκάστοτε κατασκευής και τους κανονισμούς που υπαγορεύουν η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Με ένα δίκτυο έμπειρων μηχανικών και τεχνικών συνεργατών το γραφείο μας διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες για την έκδοση μίας Άδειας Δόμησης, από τη μελέτη και την υποστήριξη των σχετικών φακέλων στις αρμόδιες Υπηρεσίες ως την επίβλεψη, την κατασκευή και την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Με γνώμονα τις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στοχεύει σε καινοτόμες τεχνικές λύσεις και το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 • Για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου.
 • Για προσθήκες καθ’ έκταση και καθ’ ύψος σε υπάρχουσα οικοδομή.
 • Για αλλαγή χρήσης ενός χώρου (π.χ. από κατοικία σε κατάστημα).
 • Για επισκευή ή ενίσχυση υφιστάμενης οικοδομής.
 • Για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Άδειες Λειτουργίας

Σε πολλές περιπτώσεις επαγγελματικών χρήσεων είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας λειτουργίας για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης. Πρόκειται για την έγκριση που χορηγείται από την Πολιτεία εφόσον η επιχείρηση και το ακίνητο πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία. Ενδεικτικές περιπτώσεις όπου η έκδοσή της είναι υποχρεωτική είναι: αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, φαρμακεία, ιατρεία κ.ά.

Το δίκτυο συνεργατών μας αναλαμβάνει την εξέταση της καταλληλόλητας του υποψήφιου ακινήτου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρησή σας, ώστε να διαπιστωθεί αν ο χώρος πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Παράλληλα, σας παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ως και την έναρξη της επιχείρησης. Συντάσσεται ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες (Κατόψεις, Βεβαίωση Κύριας Χρήσης, Μελέτη Πυροπροστασίας κ.λ.π.) και στη συνέχεια δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

© Copyright - Καρβελάς & Συνεργάτες | Developed and Designed by ADS Solutions